"Když kácíš stromy a při tom stavíš hnízda." Včelař ornitologem.

01.03.2019

#kdyzkacisstromyapritomstavishnizda #medari_cz

Jako každé jaro, bylo i letos zapotřebí udělat nějaký ten prořez stromů. Tentokrát přišla řada na stromy, nacházející se na stanovišti včel v Příšovicích. Velká olše naklánějící se nad úly a chatičkou na apiterapii byla příliš velká a již z minulých let částečně poškozena větrem. Začali jsme s postupným odřezáváním větví ...

V ulici vedoucí ke stanovišti včel hnízdí čápi, nebo spíše hnízdili. V posledních letech se na komín vrací, nicméně mladé se jim vyvést nedaří. A tak vzešel nápad, zkusit postavit hnízdo nové a čápy na něj zkusit nalákat. I přesto že víme, že šance na zahnízdění čápu je velmi malá, nedalo nám to a o stavbu hnízda jsme se pokusili.

Větve olše byly zkráceny na potřebnou délku a na ně se vystavěla koruna - pevný základ ze dřeva pro hnízdiště, které bylo posléze vypleteno větvemi a větvičkami. Tvarování hnízda jsme ponechali na jeho novém majiteli - jestli ovšem o hnízdo projeví zájem.

Bylo by krásné, kdyby nám naše úsilí bylo oplaceno novými nájemníky, nicméně neděláme si velké naděje, a proto jsme se připraveni. V záloze máme čápa umělého :D.

Teď už jen musíme počkat, kdo dostane to výsadní právo na hnízdo na olši chráněné gardou dělnic. 

Pohled z hnízda
Pohled z hnízda
Stavba hnízdiště na olši
Stavba hnízdiště na olši